A vízhiány és a vízbőség hatása

A vízhiány és a vízbőség hatása az őszi búza szárazanyag termelésére

 

Hazánk éghajlati adottságait elemezve megállapítható, hogy a legfontosabb mezőgazdasági termelési tényező a víz, ami vízhiány, ritkább esetben vízbőség formájában károsan befolyásolhatja a mezőgazdasági termelés eredményességét. A fölös víz kiszorítja a levegőt a talajból, gátolja a növények fejlődését, kedvezőtlen irányba tereli a talaj mikrobiális tevékenységét és káros redukciós folyamatok kialakításával rontja a talaj minőségét. A relatív vízhiány gyakoribb jelenség, ami azt jelenti, hogy nem az éves csapadék összmennyiségével van probléma, hanem annak eloszlásával. Hazai körülmények között a relatív vízhiánnyal általában május-júniusban, a virágzás, megtermékenyülés időszakában találkozunk, amikor a párolgással és a párologtatással a talajból eltávozó víz mennyisége nagyobb, mint amit a talaj a hasznosítható vízkészletéből pótolni képes. További problémát jelent az, hogy talajaink hasznosítható vízraktározó képessége azokon a területeken a legkisebb (pl. Tiszántúl), ahol az ország legnagyobb gabonatermő területei találhatók. A kedvezőtlen környezeti körülményeknek az őszi búza fejlődésére gyakorolt hatását 1978-79-ben kisparcellás és nagyüzemi körülmények között – amelyeket a MÉM Növényvédelmi és Agrokémiai Központ irányításával a megyei növényvédő állomások végeztek – kísértük figyelemmel a Bezostaja 1, Auróra, Kavkáz, Mv 4, Mv 8, GK Szeged, Baranjka, Száva, Libellula, Novosadska Rana 1 és 2, Jubileinaja 50, GK Csongor, Super Zlatna fajták esetében. A 30 évvel későbbi vizsgálatokat a Plantaco Kft. megbízásából a Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi kar Növénytudományi Intézete végezte 2009-2010-ben a GK Élet és a GK Petur fajtákkal.

Az évjárat hatások vizsgálata

Az őszi búza termésmennyiségét extenzív termesztéstechnológia esetén az időjárás 20%-ban, intenzív termesztéstechnológia esetén pedig 15%-ban határozza meg (Pepó 2006.; Cit. Landonin 1999.) A szeszélyes időjárás, a nagy hőmérsékletváltozások és az egyenlőtlen csapadékeloszlás nagymértékben befolyásolja az őszi búza szárazanyag termelését. Hazánkban a beeső fényenergia mintegy 50 tonna szárazanyag termelést biztosít hektáronként, azonban a vízellátottsági problémák miatt mindössze 15-20 tonna realizálódik ebből az elméleti értékből. Varga-Haszonits és mtsi. megállapították, hogy növényeink, így az őszi búza is az átlagos időjárási viszonyokhoz alkalmazkodott, a szélsőséges időjárási változások komoly negatív következményekkel hatnak a növények fejlődésére és termésére. Harminc év különbséggel 1978-ban és 1979-ben, illetve 2009-2010-ben vizsgáltuk azt, hogy a szélsőséges időjárási körülmények milyen hatással vannak az őszi búza szárazanyag termelésére (1. táblázat).

1. táblázat

Az évjárat hatása az őszi búza szárazanyag termelésének mennyiségi mutatóira

(kisparcellás vizsgálat)


Évjárat

Szárazanyag

tömeg kg/ha

Szemtermés

kg/ha

Szalma

kg/ha

Szem-Szalma arány

1978

17110

5910

12190

1:1,89

1979

18500

4965

13435

1:2,73

 

2009

22672

8976

13696

1:1,52

2010

16950

5929

11021

1:1,86


 

A vizsgálati évek időjárását elemezve azt találtuk, hogy az 1978-as év kedvező volt az őszi búza fejlődésére, de a hideg tavasz lassította a szárazanyag gyarapodást, továbbá kedvezett a gombás megbetegedéseknek is. A lassúbb kezdeti szárazanyag gyarapodás kisebb hektáronkénti szárazanyag tömeget eredményezett, de a szemkitelítődés időszaka alatti hűvösebb klíma eredményeként a termés mennyisége megközelítette a 6 tonnát. A következő évben a hektáronkénti szárazanyag 8%-kal növekedett, de a szemtermés mennyisége 19%-kal kisebb volt, aminek oka, hogy 1979-ben a virágzáskori csapadékhiány gátolta a szemkitelítődést.

A csapadékhiányhoz hasonló módon reagált az őszi búza a csapadékbőségre is. A 2010-es vizsgálati évben a termés mennyisége 30%-kal maradt el a 2009-ben mért mennyiségtől annak ellenére, hogy 2009-ben az átlagos csapadékmennyiség kisebb volt az 50 éves átlagtól. Azonosság volt abban is, hogy a kedvezőtlen időjárási körülmények nem csak a termés mennyiségét csökkentették, hanem tágabbá vált a szem-szalma arány.

Az őszi búza szárazanyag termelés napi dinamikájának változása a tenyészidőszakban

Az őszi búza szárazanyag termelése telítődési függvénnyel jellemezhető, ami három szakaszra osztható. Az első szakasz keléstől a bokrosodás végéig, a második szárbaindulástól kalászhányásig, a harmadik virágzástól a teljes érésig tart. Ezekben a szakaszokban a szárazanyag felhalmozódás napi értékei különbözőek, amelyeket a környezeti viszonyok kisebb-nagyobb mértékben befolyásolnak.

A környezeti tényezők hatása jól nyomon követhető az őszi búza szárazanyag termelésének napi értékeivel. Általánosságban elmondható, hogy az őszi búza növekedése kielégítő abban az esetben, ha a bokrosodás – virágzás-vége időszak alatt a szárazanyag gyarapodás napi értéke 10-15 g/m2. Kiemelkedő terméseredményeket akkor várhatunk, ha a kalászolás – virágzás kezdete fejlődési szakaszban a szárazanyag gyarapodás napi értéke meghaladja a 30-35 g/m2-t (2. táblázat).

2. táblázat

Az évjárat és a termőhely hatása az őszi búza szárazanyag termelésének dinamikájára

g/m2/nap


Termőhely

Bokrosodás

Szárbaindulás-

Kalászolás

Kalászolás-

Virágzás vége

Szemkitelítődés

78

79

78

79

78

79

78

79

Nyugat-Dunántúl

8,35

6,50

15,50

26,0

6,70

14,90

2,60

5,80

Mezőföld

10,70

9,0

37,50

33,0

33,30

30,80

9,40

3,20

Duna-Tiszaköze

7,48

10,90

19,90

11,20

17,30

10,80

10,10

4,60

Körös-Maros köz

8,87

10,40

33,50

25,80

19,50

17,80

13,80

9,90

Jászság, Nagykunság

11,40

10,30

39,80

22,80

18,60

20,40

15,50

9,70

Átlag

9,36

9,50

29,40

23,80

19,20

19,80

10,30

6,60


 

Az ország különböző termőhelyi adottságokkal rendelkező mezőgazdasági üzemeiben végzett vizsgálatok az mutatták, hogy az időjárási tényezők (csapadékmennyiség, csapadékeloszlás) hatása függött a termőhely talajadottságaitól és az őszi búza fejlettségi állapotától. A bokrosodás időszakában azonos volt a szárazanyag felhalmozódás napi üteme a vizsgált termőkörzetekben, ami annak tulajdonítható, hogy a fejletlen növények számára még minden vizsgálati helyen megfelelő mennyiségben állt rendelkezésre a víz és tápanyag. Az intenzív növekedési szakaszban már megmutatkoztak az egyes termőhelyek közötti különbségek. A jó víz-, levegő- és tápanyag-gazdálkodású csernozjom talajokon az időjárás hatása szinte minimális volt (Mezőföld). Az intenzív növekedési szakasz első felében a réti talajoknál is nagymértékű volt a napi szárazanyag felhalmozódás, aminek értéke 23-40 g/m2 között mozgott. A generatív szakasz kezdetétől ez az érték 17-20 g/m2-re csökkent, függetlenül a lehullott csapadék mennyiségétől és annak eloszlásától. Az agyagbemosódásos barna erdőtalajokon a szárazabb 1979-es évben lényegesen nagyobb volt a napi szárazanyag termelés, mint a csapadékosabb 1978-as évben. Ezzel ellentétes tendenciát figyeltünk meg a homoktalajokon. A különbség oka elsősorban a két talaj eltérő víz és levegőgazdálkodása.

A szárazanyag felhalmozódás napi értékei közötti különbség megjelenik a növények hektáronkénti szárazanyag hozamában, aminek értékeit a 3. táblázat tartalmazza.

3. táblázat

Az évjárat és a termőhely hatása az őszi búza szárazanyag termésének mennyiségi mutatóira

(üzemi vizsgálat)


Termőhely

Szárazanyag

tömeg kg/ha

Szemtermés

kg/ha

Szalma

kg/ha

Szem-Szalma arány

78

79

78

79

78

79

78

79

Nyugat-Dunántúl

9730

12100

3500

4100

6230

8000

1:1,72

1:1,59

Mezőföld

13690

11870

5120

4890

9570

6980

1:1,67

1:1,42

Duna-Tiszaköze

15018

11850

4960

3630

1058

8220

1:2,02

1:2,26

Körös-Maros köz

14530

12870

4560

3270

9970

9600

1:2,18

1:2,93

Jászság, Nagykunság

13360

13015

4510

3220

8850

9795

1:1,96

1:2,98

Átlag

13223

12941

4546

3824

8677

9117

1:1,90

1:2,38


 

A talajok minősége hasonló vagy nagyobb mértékben befolyásolta a hektáronkénti szárazanyag tömeget, mint a lehullott csapadék. A szerkezetes, jó víz és levegőgazdálkodású csernozjom talajokon a szemtermés mennyisége mindössze 0,2 tonnával csökkent az aszályos időjárás hatására, míg a hektáronkénti szárazanyag tömeg 2,5 tonnával volt kisebb, mint a csapadékosabb 1978-as évben. A kevésbé jó víz és levegőgazdálkodású homok, erdő és rétitalajok esetében a hektáronkénti szárazanyag tömeg 1978-ban 9730-15018 kg/ha között változott. A legkisebb értéket a hideg, kötött, rossz víz és levegőgazdálkodású agyagbemosódásos erdőtalajokon mértük. A folyamatos vízellátottságnak köszönhetően a gyorsan felmelegedő alacsony szerves és agyagkolloid tartalmú Duna-Tisza közi homoktalajok szárazanyag termelése meghaladta a 15 tonnát. Ez az érték a következő évben fellépő aszályos időjárás hatására 3,5 tonnával, míg a szemtermés mennyisége 1,3 tonnával csökkent az előző évi értékekhez képest. A kevesebb csapadék kedvezően hatott az erdőtalajok víz és levegőgazdálkodására, aminek eredményeként növekedett mind a termés mennyisége, mind pedig a hektáronkénti szárazanyag tömeg. A réti talajok reagáltak legellentmondásosabban a csapadék mennyiségének és a csapadék eloszlásának változására. A hektáronkénti szárazanyag tömeg mindössze 3-12%-kal volt kisebb az aszályos időjárás miatt, addig a szemtermés mennyiségének csökkenése elérte a 30%-ot. A homok és réti talajok esetében megfigyelhető volt az is, hogy az aszályos időjárás nem csak a hektáronkénti szárazanyagtömeget csökkentette, hanem mint a szem-szalma arány változása mutatja gátolta a tartalék asszimiláták kalászba történő beépülését, hasonlóan a kisparcellás kísérletekben tapasztaltakhoz.

Összefoglalás, következtetések

A kisparcellás és üzemi körülmények között végzett vizsgálatok alapján megállapítható volt, hogy mind a csapadékhiány, mind pedig a csapadékbőség egyaránt hátrányosan hatott az őszi búza termésére. A szemtermés mennyiségének csökkenése minden esetben nagyobb volt mint a szalmáé. A szem-szalma arányban bekövetkező változás leginkább az ország egyik legnagyobb gabonatermő körzetében, a tiszántúli réti talajok esetében volt megfigyelhető. Az aszálykárok azonban nem törvényszerű velejárói hazánk őszi búza termesztésének. A csapadékhiányból vagy ritkább esetben a csapadék bőségéből adódó veszteségek a helyes talajműveléssel és trágyázással nagymértékben csökkenthetők (Kreybig 1952.).

A talajműveléssel a talaj természetes vízbefogadó képességének növelésére és a párolgási veszteség csökkentésére, az optimális víz-levegő arány kialakítására kell a fő hangsúlyt fektetni.

A talajművelés mellett az okszerű növénytáplálás szintén alapvető fontosságú a szárazság elleni küzdelemben. Minél kisebb a talaj vízben oldott tápanyagtartalma annál több vizet kell a növénynek felvennie és elpárologtatnia, hogy tápanyagszükségletét fedezze.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az aszálykárok jelentős mértékű csökkentése olyan agrotechnikai eljárásokkal biztosítható, ahol a talajműveléssel maximalizáljuk a talajban tárolt hasznosítható víz mennyiségét, a trágyázással pedig minimalizáljuk a növény fajlagos vízfelhasználását.

Dr Sebestyén Endre, Plantaco Kft., 1034 Budapest, Beszterce u. 6.

Gyulai Balázs, Fejér Megyei NTSZ, 2481 Velence, Ország út 236.